Kontakt Os

It-overvågning

Overvåg infrastrukturen

Med CapMon it-overvågning overvåger og opsamler du informationer fra både infrastruktur og applikationer. Løsningen kræver ikke installation af ekstra software på andre enheder i netværket. Systemet gør brug af visse funktionaliteter fra Open source produktet Nagios, som benyttes til bl.a. server- og netværksovervågning.

Styring af CapMon sker via en Web-baseret brugergrænseflade, der giver hurtig adgang til de forskellige funktioner. Eventuelle overskridelser af grænseværdier rapporteres omgående via fx. e-mail eller SMS og sikrer hurtig og effektiv fejlfinding.

CapMon indsamler og gemmer data lige så lang tid du har behov for det. Det giver dig mulighed for, hen over tid, at se udviklingen i trafikbelastning, disk-forbrug, applikationssvartider og lign.

Statistikfunktioner med opsamlingsintervaller sikrer, at der ikke gemmes flere data, end nødvendigt. Det er pladsbesparende og gør det lettere at overskue data.

Hold øje med kapaciteten på netværket

CapMon it-overvågning giver dig mulighed for at undersøge, om netværket kan klare den ekstra trafik, der opstår, når du udbygger virksomhedens forretningsapplikationer eller implementerer nye produkter. Graf-funktioner sætter dig i stand til hurtigt at overskue, om trafikken i dele af netværket vokser i en grad, som kræver en opgradering inden for en kort tidshorisont. Du undgår kapacitetsproblemer, opnår bedre driftsstabilitet og tilgængelighed for brugerne.

Måling af samtaletrafik

Se hvor meget trafik jeres IP-telefoni genererer på netværket.
Du kan få statistikker, der er en aggregering af andre statistikker. Derved får du mulighed for at sammentælle den samlede mængde af trafik på fx.  jeres VOIP VLAN.

Når du har bestemt, hvilke statistikker du vil lægge sammen, holder CapMon selv øje med dem, og du får automatisk vist historik over de nye statistikker.

Grøn IT

På de fleste it-komponenter kan du i dag aflæse den enkelte komponents strømforbrug. Med CapMon kan du måle og aflæse det totale strømforbrug på samtlige komponenter i dit netværk!

Mål svartider på dine applikationer

Udover it-overvågning kan du ved anvendelse af CapMon ResponseView foretage svartidsmålinger, d.v.s. måle og dokumentere svartider på virksomhedens applikationer og dermed få et unikt overblik over applikationernes performance.

It-overvågning som Managed service

CapMon leverer services til en lang række virksomheder i og uden for Danmark.
Udover konsulentservice til CapMon installationer og andre relaterede opgaver, leverer CapMon også managed services.

 

Download CapMon it-overvågning datablad som PDF

capmon-datablad

Se CapMon præsentationsvideoen

Læs  om ResponseView svartidsmåling


 

Hvad kan CapMons it-overvågning gøre for dig

Er du CIO/CFO eller IT-chef?

Som CIO/CFO eller IT-chef er det sikkert ikke vigtigt for dig, om det er en server, switch eller en service på en server der ikke fungerer. Derimod er det vigtigt at kunne se, hvilken forretningsproces eller serviceleverance der ikke fungerer i tilfælde af nedbrud i it-miljøet. Det er sikkert også vigtigt, om den SLA du har på systemerne overholdes, hvad enten det er outsourcede systemer eller systemer I selv drifter. Via CapMons Dashboard kan du på en let og overskuelig måde få overblikket over, hvordan forretningsprocesser og forretningsservices fungerer og performer. CapMons integration til Google Maps gør det visuelt enkelt at se, hvor i verden jeres systemer fungerer som forventet. Med svartidsmåling fra CapMons ResponseView får du præcis og up-to-date information om brugernes oplevelse af din leverance. Læs mere om ResponseView

 

Er du netværksadministrator?

er-du-netværksadministratorSom netværksadministrator er det vigtigt at kunne se tilstanden på netværket. Det kan man gøre på mange forskellige måder, og med CapMon it-overvågning har du mulighed for at skræddersy systemet, så det viser præcis det du gerne vil se.Det kunne f.eks være status på alle netværkskomponenter, belastningen på uplinks, fejl på interfaces, eller hvornår der sidst er taget backup af konfigurationen på givent netværks-udstyr. CapMon giver dig også muligheden for at se, hvordan belastninger og fejl tidligere har set ud. Du kan sammenligne statistikker enkelt og overskueligt, opsætte thresholds og få alarmer ved overskridelser af disse og du kan lægge statistikker sammen til virtuelle statistikker, som CapMon så overvåger fremover.

 

 

Er du serveradministrator?

er-du-serveradministratorSom serveradministrator er det vigtigt både at kunne se tilstanden på hardware og styresystemer, logfiler samt tilstanden på de services og processer, som skal ”køre” for at serveren fungerer. Med CapMon kan du overvåge alle disse komponenter via WMI, SNMP, Telnet og syslog. CapMon har en syslog server indbygget, der gør det muligt for dig at blive alarmeret, når specifikke hændelser opstår.Du har mulighed for at se hvor belastet CPU, RAM og alt andet i serveren er, og hvor meget diskplads der er forbrugt.

Du se udviklingen over tid, og senest er det blevet muligt at forudse, hvornår en disk løber fuld, eller hvornår der ikke er tilstrækkeligt RAM i serveren.Dette sker via CapMons indbyggede ”Trend modul”, der også giver mulighed for at indtaste en dato ud i fremtiden, hvor CapMon derefter viser den forventede belastning eller det forventede forbrug.Du har selvfølgelig også mulighed for at få alarmer, når thresholds bliver overskredet. Du kan lave dine egne Dashboard tabs, der hver især har fokus på netop det du finder interessant.

 

 

Er du applikationsadministrator?

er-du-applikationsadministratorFor applikationsadministratorer er det interessant, om en applikation fungerer for brugerne.
Det er måske ikke vigtigt, om en switch eller en server ikke fungerer, hvis du har et redundant miljø eller clustered miljø, hvor man typisk stadig kan levere stabil applikationsdrift, hvis blot en del af hardware miljøet er oppe og dermed tilgængeligt for brugerne. På CapMons Dashboard kan du opsætte præcis det du finder vigtigt, og du kan oprette tabs med fokus på de enkelte applikationers afhængigheder af servere og netværk.

SLA er typisk også vigtigt, når man skal dokumentere applikationernes tilgængelighed, og disse kan naturligvis også vises på Dashboardet.

 

 

Er du Webmaster?

er-du-webmasterWebservere og applikationer på disse er en stor del af virksomhedens ansigt udadtil, da det er den indgang kunder og brugere har til flere og flere informationer fra virksomheden. Derfor er det af stor betydning at disse fungerer og er tilgængelige for brugerne og ikke mindst hastigheden, hvormed et Web site opleves er af stor betydning for om oplevelsen er god eller dårlig.
Mange undersøgelser viser at hvis en kunde skal vente i, hvad der opleves som lang tid, går de hellere videre til en anden leverandør og køber deres varer der. Det gør det kritisk at svartider og tilgængelighed måles kontinuerligt og at der udsendes alarmer omkring dette såfremt det ikke performer som du har bestemt.

 

Er du Helpdesk medarbejder?

er-du-helpdesk medarbejderSom Helpdesk medarbejder er det vigtigt at være på forkant med driftsstatus på alle dele af IT leverancen, således at brugerne oplever at du allerede er klar over en evt. driftsforstyrrelse. Med CapMon får du overblikket og detaljerne.

Overblikket kan du selv opsætte, så det passer til netop det du er ansvarlig for, f.eks. via Google Maps, Java tegneværktøjet eller de indbyggede oversigtsbilleder, som f.eks. Group Overview. CapMon it-overvågning giver dig mulighed for at se, præcis hvilken forretningsproces eller service der ikke fungerer. Derved kan du proaktivt udsende information om status til de berørte brugere.

 

 

Produkt features

CapMon indeholder en række features. Nogle har været i drift siden den første version, mens andre er kommet til, i takt med at produktet har udviklet sig. Her er et lille udpluk af nogle vores produkt features. Er der en beskrivelse du mangler, er du velkommen til at kontakte os ved hjælp af kontaktformularen i højre side.

Statistikker

TrendMed CapMon it-overvågning opsamler og gemmer data som statistikker fra det udstyr, der overvåges. Statistikfunktionen er en af de absolut vigtigste elementer i et overvågningsmiljø og benyttes på mange forskellige måder.
Du kan vælge de ønskede statistikker ud fra en simpel træstruktur og blot indtaste den valgte tidsperiode. Når du får vist en statistik, kan du vælge at se en trendberegning, få vist konfigurerede thresholds eller endda lave nye statistikker på baggrund af allerede eksisterende statistikker.

Klik for at se en demonstration af, hvordan CapMons statistikside kan hjælpe dig i din it-overvågning.

 

 

Trend beregning

TrendDet er muligt at få beregnet en trend værdi for en vist statistik. Ved aktivering af denne feature får du vist en trend-beregnet linje, der angiver den stigning eller det fald statistikken forventes at have.

Samtidig får du – blot ved at indtaste en dato – mulighed for at få lavet eksakt beregning på fremtidige værdier. Eller du kan indtaste en værdi, Så returneres der med en dato for, hvornår man kan forvente, at denne værdi indtræffer.

Klik for at se en demonstration af, hvordan CapMons trend beregninger kan hjælpe dig i din it-overvågning.

 

Attributes og Dynamic Groups

attributterCapMon it-overvågning tilbyder muligheden for at tilknytte kundespecifikke oplysninger på de enkelte elementer i CapMon. Det kan være muligheden for at tilknytte en oplysning om, hvem der er ejer af en node eller et link til dokumentation for services. De attributter der oprettes kan således udfyldes, når en node oprettes eller konfigureres. Det samme gælder for Grupper, Services eller Statistikker. Du kan oprette grupper med dynamisk indhold, fx. en gruppe der indeholder alle de noder, der er sat til “Silent”. Alle noder der så bliver sat til Silent, vil optræde i den nye dynamiske gruppe. Så snart noden ikke længere er sat til Silent, vil den ikke længere fremgå af gruppen. Attributter og Dynamiske grupper gør det 100% fleksibelt at opnå præcis det overblik du måtte ønske i din overvågning.

 

 

CapMon moduler

CapMon kan tilbyde dig en lang række moduler, som giver dig unikke muligheder for proaktiv it-overvågning.

Traffic Insight modul – se brugertrafikken

TrafficinsightTraffic Insight er et modul til din CapMon it-overvågning, der kan vise dig, hvilken type af trafik dine brugere genererer på dit netværk. Du har mulighed for at se kommunikationen fra en specifik adresse. Du modtager de netflow data, som flyder i dit Cisco netværk. Du kan få statistikker ud fra selvvalgte data.  Og du kan fx. se, hvor meget web trafik en IP-adresse genererer.

 

GoogleView modul – integration til Google kort

 

GoogleMed GoogleView er det muligt at visualisere aktive alarmer og konsekvenser heraf overalt i din organisations it-infrastruktur.

Du kan fx. markere gader, veje, bygninger eller landsdele som “Critical” eller “Warning”, hvis en central node eller gruppe skifter status.

Dette giver et unikt overblik og skildrer visuelt, hvordan den generelle overvågningssituation ser ud.

 

AlertView modul – unikt overblik over alarmer i CapMon

alertviewforgroupsAlertView giver dig et unikt overblik over de alarmer der bliver genereret i CapMon. Modulet kan konfigureres til at vise alarmer fra netop det område af CapMon der er relevant for den it-overvågning du ønsker.  AlertView bliver live opdateret med de nyeste alarmer, og vil altid give dig den mest aktuelle status for din overvågning.

 

CapMon Virtual Monitoring for VMware

wmwareMed CapMon Virtual Monitoring (CVM)  for VMware kan du overvåge din VMware installation. CVM giver dig overvågning af Hosts og Guests, og CVMs automatiske detektion og konfiguration gør det lettere at opsætte it-overvågning af din it-infrastruktur.

 

SystemView modul- vis logiske sammenhænge

systemviewMed SystemView modulet kan du tegne logiske sammenhænge i din it-infrastruktur og dine applikationers afhængigheder til andre systemer – inhouse i Jeres eget datacenter eller hos eksterne leverandører. Du kan opsætte “Drill Down” funktion med forskellige niveauer af System-View, som giver dig et visuelt overblik med opdateret status fra underliggende systemer.

 

ManagementView modul – overordnet statusbillede

managementViewFor dig som ikke behøver detaljeret oversigt over driftssituationen men blot behøver et samlet overblik og status på din it-overvågning

 

Switch Port Mapper – kontrollér status på dine porte

switchportmapperGør det nemt at overskue, hvad der er tilknyttet et hvilket som helst stykke netværksudstyr. Se bl.a. hvilke porte på en switch, der er oppe eller nede og hvad den enkelte port bliver brugt til. Du kan bl.a. se, hvor længe en port på en switch har været tændt eller slukket, om den har været i brug, og hvad den enkelte port bliver brugt til.

iPadView modul – ManagementView modul til tablet

ipadmanagementview2For dig som blot behøver et samlet overblik over driftssituationen og gerne vil have mulighed for at “tage din it-overvågning med på farten”.

Compliance monitor – proaktiv SLA overvågning

Compliance Monitor fra CapMon viser dig i realtid hvor mange minutter et givent system kan tåle at være nede, før din SLA bliver overskredet. Compliance Monitor giver dig også muligheden for at sætte en konstant værdi i form af, hvilke omkostninger det har for din forretning, hvis en SLA bliver overskredet. Se hvilket system der kræver øjeblikkelig opmærksomhed.

 

Dashboard og widgets

Capmons dashboard er tilgængeligt på både pc, mobil og tablet, og du har mulighed for at oprette dit helt personlige dashboard, hvad enten du ønsker et generelt overblik eller se detaljeret information om tilstanden på dit netværk.

Dashboardet består af en række faneblade som giver dig et overskueligt og struktureret overblik og du kan tilføje CapMon widgets eller bygge dine egne widgets og placere dem, så det passer til dit personlige behov.

 

 

SLA Widget

CapMons SLA widget giver dig et live overblik over dit Service Level niveau på en service, som prioriteres af dig. Flere SLA widgets kan kombineres på dashboardet, så du i din it-overvågning fx. kan se det samlede SLA niveau over alle servere, sammenholdt med en SLA widget, der viser oppetiderne for udstyr tilknyttet jeres ERP system.

 

Statistics Widget

Statistics widget, giver dig muligheden for at få vist en statistik direkte på dit dashboard – live og opdateret med de nyeste og mest aktuelle data.

Alle de funktioner du kender fra den normale statistikvisning i din it-overvågning, såsom Zoom eller Trend, kan også benyttes på de statistikker, som du har behov for at få vist på dit dashboard.

Gauge Widget

Gauge widget giver dig med få sekunders mellemrum en værdi målt fra en valgt statistik. Du har mulighed for at definere threshold værdier eller anvende de værdier der er konfigureret for den valgte statistik. Et dashboard med flere gauge widgets giver et godt overblik og anvendes på storskærme for at give et komplet opdateret indblik i performance i det overvågede miljø.

Web Widget

Web Widget giver dig mulighed for at se særskilte websider direkte på dit Dashboard.

Alle typer af intra- og internet sider kan vises i din it-overvågning. Det kan både være intern dokumentation omkring netværk, eller måske bare en widget med Google, som er klar til at søge efter relevant information på nettet.

 

 

Status Widget

Status widget giver et hurtigt overblik over antallet af noder eller services og deres respektive status i den gruppe du måtte ønske. Du har forskellige muligheder for visning af status – om status widget skal fremhæves, når der ændringer i de enkelte optællinger – få vist data på baggrund af noder eller service i den valgte gruppe.

 

 

Headline Widget

CapMons Headline Widget gør det muligt for dig at indsætte headlines på dashboardet. Du får hermed en strukturering og opdeling af dit dashboard nøjagtig så det passer til dit personlige behov for it-overvågning.

 

Top Statistics widget

Få vist de statistikker, der opfylder de krav, som du har konfigureret i din visning. Du har et væld af sorterings- og  grupperingsmuligheder. Sortér fx. efter højeste tal- eller % værdi og ligeledes efter laveste værdi og procent, eller få vist statistikker, der har samme statistikgruppe og måleenhed

Top Events widget

Få overblik over antallet af specifikke Events. Du kan vælge Events for en valgfri gruppe samt en periode du ønsker at se.
Herefter vises de hyppigste events, der har været i den givne periode sammen med antallet af de pågældende events.

 

 

 

 

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev...
og få de seneste nyheder og opdateringer