Kontakt Os

Samlet overblik giver styr på detaljerne

’Tog til tiden’ er ikke kun et motto, DSB skal leve op til. En del af ansvaret ligger hos Banedanmark. Banedanmark har ansvaret for, at det anlæg, toget skal køre på, fungerer optimalt. Det vil sige, at skinner, kabler, strøm, signaler med mere fungerer til punkt og prikke. Det kan naturligvis kun lade sige gøre, hvis man har et fuldstændigt overblik og ved, hvad der foregår. Et sådant samlet overblik over alle systemer og platforme henter Banedanmark bl.a. i CapMons overvågningsløsning.

Det en meget omfattende opgave at kontrollere, om der opstår fejl og nedbrud på Banedanmarks 3.102 km spor. Derfor et det nødvendigt at automatisere såvel overvågningen som kommunikationen i forbindelse med alarmer, meldinger, rapportering og lignende. Banedanmark håndterer kommunikationen mellem lokomotivfører og trafikleder ved hjælp af et GSM-R-system, som er en lukket railway-løsning baseret på den velkendte og gennemtestede GSM-mobilteknologi. Det er netop GSM-R-systemet, CapMon overvåger for Banedanmark.

Eet samlet overblik

CapMon-overvågningen fungerer som en slags paraply, der samler data fra de forskellige systemer og platforme i GSM-R-systemet og giver dermed ét samlet overblik. Det betyder, at ledelsen har et redskab, så de kan basere deres beslutninger på de nyeste data. Det giver desuden medarbejderne mulighed for at lokalisere fejl og agere på alarmer mere effektivt, end det tidligere var tilfældet. Det tekniske personale har med overvågningen mulighed for hurtigt og præcist at se, hvor en fejl er opstået, samt hvilken type fejl, der er tale om. Tidligere skulle fejl lokaliseres i forskellige systemer, når komponenter fejlede og afgav alarm.

Jo flere fakta des bedre tilbud

Loggen fra CapMons overvågning giver et præcist billede af, hvor mange og hvilke typer af fejl, der har været på anlægget, samt hvordan og hvornår de er blevet afhjulpet. “Vi har kategoriseret de fejl, vi typisk oplever efter den risiko, de udgør, og hvor hurtigt de skal rettes,” fortæller Kim Remmer, sektionschef hos Banedanmark. “Når vi i fremtiden skal indlede nye samarbejder med underleverandører, vil CapMons overvågning indgå som et element til at skabe så optimale kontrakter, som muligt. Med de data vi får via overvågningen, kan vi give leverandørerne helt præcise informationer om, hvor mange og hvilke type hændelser, de kan forvente at skulle håndtere”.

Sikkerheden har topprioritet

Præcis overvågning er helt uundværlig, når vi taler om Banedanmarks sikkerhed. Banedanmark er som resten af Europas jernbaner underlagt en række sikkerhedskrav. For at sikre at man overholder disse, har man indført TSI Safety (teknisk specifikation for interoperabilitet). TSI Safety er en række specifikationer, som er udarbejdet af the European Railway Agency og vedtaget i en afgørelse af Europa Kommissionen. Formålet er at sikre interoperabilitet for det transeuropæiske jernbanesystem, og de enkelte landes jernbaner skal konstant være compliant med de definerede krav. Med CapMon kan alle de enkelte del-overvågninger monitoreres i én samlet logfil, som vises på storskærme i kontrolrummet. “Tidligere kunne man konstatere, at der var en fejl, men skulle først ind og kigge i et system for at fastslå, hvor fejlen var og derefter ind i et andet system for at se hvilken type fejl, det drejede sig om. Nu kan kontrolrummet nemt danne sig et overblik over alle systemerne i ét samlet billede,” fortæller Kim Remmer og for at give et konkret eksempel, peger han på en skærm med et Danmarkskort fyldt med grønne flag – og et enkelt rødt. “Det røde flag er placeret i Hjørring, og detaljerne bag flaget fortæller mig, at en strømforsyning er ude af drift dér. Med sådanne præcise informationer vil det være muligt at sikre en optimal fejlretning. Uden CapMon kunne kontrolrummet i ét system se, at der var fejl på en strømforsyning, og i et andet system kunne man se, at der var en fejl i Hjørring. På en dag som i dag, hvor der kun er en enkelt fejl, er det naturligvis let at koble de to informationer, men hvis man havde flere fejl på samme tid, kan det let blive et større detektivarbejde at koble lokationer med fejltyper,” fortæller Kim Remmer.

100 pct. compliance

“Der er krav om, at Banedanmark lever op til compliance-kravene for TSI Safety. Uden det samlede cockpit-view, som overvågningen giver os, ville vi ikke have mulighed for at vide, om vi var compliant på alle parametre hele tiden. Som udgangspunkt arbejder vi naturligvis hele tiden på at være compliant, men kun med faktuelle oplysninger kan vi vide med sikkerhed, om vi lever op til compliance-kravene på alle parametre, eller om vi ikke gør,” siger Kim Remmer.

CapMons overvågning er brugervenlig og kræver ingen forudgående introduktion eller træning. Løsningen er mobil, og man kan få adgang via pc og tablets, så man konstant kan have det fulde overblik.

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev...
og få de seneste nyheder og opdateringer